Rizo's

Dagens Träning

by on apr.09, 2018, under Fitness

men va fan… jag måste göra nåt åt mina helger. Jag snaskar och äter upp mig och rör mig inget, så kommer måndagen och man totalt dör första passet. Nästa helg…. då jävlar! (vi får se)

Cycles x4
Dips x15
Knee raises x15
Pull ups x15
Squats x25
Push ups x20
Pike Pressed elevated Pushups x12
Calf raises x15
Close grup chin ups x15

Totaltid: 29.54

Lyckades försämra med nästan en hel minut. yey….

:, , , , , ,

14 Trackbacks / Pingbacks for this entry

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!