Rizo's

Dagens Träning

by on apr.26, 2018, under Fitness

Nu blir det att hänga bort all ”viktkåthet” åt sidan och fokusera på att få ut allt från muskeln istället. Så strikta som möjligt och full fokus på varenda muskelgrupp som ska tränas. Det är visserligen lite tråkigt att inte gå på dom tunga hantlarna men brännan i muskeln makes up for it 😉

Barbell Curl 4×8
Barbell Preacher Curl 4×8
Dumbbell Alternate Hammer Curl 4×8
Dumbbell Alternate Seated Curl 4×8
Cable Standing One Arm Bicep Curl 4×8

:, , , ,

14 Trackbacks / Pingbacks for this entry

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!