Dagens Träning

Spread the love

Körde börst och axlar då jag inte riktigt skulle hinna träna så mycket mer den är veckan.

Dumbbell Incline Bench Press 4×10
Dumbbell Incline Fly 4×10
Dumbbell Hammer Bench Press 4×10
Superset x4
– Dumbbell Lateral Raise x8
– Dumbbell Front Raise x8
Barbell Front Raise 3×8 (hela vägen upp bakom huvudet)

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of